Disclaimer

De Agostini Deutschland GmbH wijst erop dat persoonlijke gegevens alleen voor de duur van een contract worden opgeslagen en alleen aan derden worden doorgegeven voorzover dit voor het nakomen van de doeleinden van dit contract nodig is (verwerking van het abonnement, verwerking van nabestellingen ).
De klant verklaart met het opslaan en het doorgeven van zijn gegevens akkoord te gaan.

De Agostini Deutschland GmbH zal te allen tijde op verzoek van de klant en/of deelnemer deze volledig en kostenloos informatie te verstrekken over de opgeslagen gegevens voorzover zij hem betreffen.

Bij vragen verzoeken wij u ons een korte e-mail te sturen